1561
Generalinis direktorius (-ė)
Generalinis direktorius (-ė)
Alliance for Recruitment
Generalinis direktorius (-ė)

Generalinis direktorius (-ė)Alliance for Recruitment

Reikalavimai

Bendrieji reikalavimai kandidatui (-ei) (privalomi):

 • Aukštasis universitetinis arba jam prilyginamas išsilavinimas
 • Labai geri lietuvių ir anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu)
 • Ne trumpesnė nei 5 (penkių) metų ir ne senesnė nei 10 (dešimties) pastarųjų metų patirtis įmonės vadovo ar aukščiausio lygmens padalinio vadovo pareigose didelėje ar vidutinėje įmonėje ar įmonių grupėje

Specialieji reikalavimai (vertinami):

 • Įmonės strategijos formavimo ir įgyvendinimo gebėjimai bei patirtis
 • Tvarios veiklos principų žinojimas, taikymas praktikoje
 • Organizacijų transformacijų įgyvendinimo, pokyčių valdymo ir organizacijų vystymo patirtis
 • Veiklos, finansų ir rizikų valdymo patirtis
 • Lyderystės gebėjimai
 • Bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai
 • Klientų patirties valdymo ir aptarnavimo kokybės gerinimo patirtis
 • Inovacijų skatinimas, patirtis valdant jų diegimą
 • Korporatyvinio valdymo praktinės žinios, valdysenos principų išmanymas
 • Vadovų komandos efektyvus valdymas

Bus laikoma privalumu:

 • Infrastruktūros objektų, kelių, pastatų, statinių ir inžinerinių tinklų projektavimo ir statybos darbų organizavimo/valdymo bei rangos darbų patirtis
 • Puikios projektų valdymo žinios
 • Veiklos, verslo plėtros patirtis tarptautinėje aplinkoje
 • Skaitmenizavimo projektų įgyvendinimo patirtis

Vertybiniai reikalavimai (privalomi):

 • Turi būti nepriekaištingos reputacijos
 • Turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant pareigas, kiltų interesų konfliktas
 • Turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas
 • Per pastaruosius 5-erius metus kandidatas turi būti neatšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo

Papildoma informacija

Pateikiami dokumentai

Kandidatai, dalyvaujantys atrankoje, pateikia informaciją apie atitiktį nustatytiems reikalavimas, t. y.:

 • Gyvenimo aprašymą (CV) (laisva forma)
 • Sutikimas dėl asmens duomenų saugojimo (Priedas Nr. 1)
 • Asmens tapatybę, kvalifikaciją ir atitiktį teisės aktuose nustatytiems reikalavimams patvirtinantys dokumentai pateikiami kitame atrankos etape (žr. dalį „Atrankos vykdymas “);
 • Į finalinį etapą patekę kandidatai turės pateikti privačių interesų deklaraciją Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 5 str. 1 dalyje nustatyta tvarka (deklaracijos pateikimo klausimais kandidatus konsultuos “Lietuvos Geležinkeliai” Verslo saugumo padalinys
   

Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams.

Kandidatavimo laikotarpis - 2022.11.23 - 2022.12.18 (imtinai).

Dokumentus prašome siųsti el. paštu: km@afr.lt, laiško temoje nurodant „Atranka į UAB „Geležinkelio tiesimo centras“ generalinio (-ės) direktoriaus (-ės) pareigas“.

Pokalbiui kviesime tik geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus.

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

PRODUCTION DIRECTOR
Klasjet
Vilnius
€ 5960
Galioja iki: 2023.04.06
Director of Regional Business Unit
Alliance for Recruitment
Vilnius
€ 4600 – 7440
Galioja iki: 2023.04.06
Business Unit Director
Alliance for Recruitment
Vilnius
€ 4600 – 7440
Galioja iki: 2023.03.30
Direktorius (-ė)
Delta Executive Search&Consulting, UAB
Kaunas
€ 8264
Galioja iki: 2023.04.02
Vykdantysis direktorius
Delta Executive Search&Consulting, UAB
Vilnius
€ 6600 – 8200
Galioja iki: 2023.04.01
IT Project Lead
Quadigi, UAB
Vilnius
€ 4200 – 5100
Galioja iki: 2023.04.15