1005
IT auditorius (-ė)
IT auditorius (-ė)
IT auditorius (-ė)
CV-Online Recruitment Lithuania

ATSAKOMYBĖS

 • planuoti ir atlikti aukštos kokybės IT auditus ir konsultacijas - objektyviai ir nepriklausomai vertinti veikiančių sistemų, procesų ir/ar projektų rizikų valdymą ir veiksmingumą, teikti įžvalgas (konsultacijas) naujuose banko projektuose ir procesuose;
 • nustatyti banko veiklos tobulintinas sritis ir rekomenduoti rizikos mažinimo priemones;
 • dokumentuoti audito procesą ir parengti audito ataskaitas, atspindinčias audito rezultatus;
 • vertinti IT auditų metu pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą ir administruoti rekomendacijų stebėjimo sistemą;
 • esant poreikiui, inicijuoti trečiųjų šalių konsultavimo ar vidaus audito paslaugos pirkimą banke naudojamų informacinių technologijų, mokėjimų ir atsiskaitymo sistemų veiklos bei rizikos valdymo efektyvumo, brandos lygio ir kt. vertinimui;
 • nuolat stebėti ir analizuoti su IT sritimi susijusius Banko ar Skyriaus veiklos rodiklius ir (arba) vykdomus projektus;
 • taikyti ir teikti pasiūlymus dėl efektyvių ir inovatyvių audito atlikimo būdų.

REIKALAVIMAI:

 • universitetinis socialinių arba tiksliųjų mokslų išsilavinimas;
 • ne mažesnė negu 5 metų darbo patirtis informacinių technologijų, mokėjimų ir atsiskaitymo sistemų bei inovacijų auditų, IT procesų ir rizikos valdymo arba kokybės vadybos srityse (patirtis finansiniame sektoriuje – privalumas);
 • geras išmanymas ir sugebėjimas taikyti šių IT sričių žinias kokybiškam audito atlikimui: IT valdymas (angl. governance) ir apsauga, tinklo (network) organizavimas bei valdymas, kibernetinė sauga, taikomųjų IS kūrimas, sisteminės programinės įrangos ir infrastruktūros eksploatacija ir priežiūra, IT procesai (paslaugų valdymas, informacijos apsauga, veiklos atsparumas (business resiliency), duomenų valdymas), IT veiklos pažanga/naujovės;
 • išmanymas ir sugebėjimas taikyti audituojamos IT srities gerąją patirtį: COBIT, ITIL, ISO standartų reikalavimus, technologijomis pagrįstus audito metodus ir priemones;
 • išmanymas ir gebėjimas taikyti atitikties audito techniką; Tarptautinius vidaus audito standartus, Etikos kodeksą ir kitus tarptautinio Vidaus auditorių instituto parengtų Tarptautinės profesinės praktikos pagrindų elementus, vidaus audito teoriją ir metodiką; 
 • geri analitinio ir kritinio mąstymo (tyrimų), bendravimo, derybų, pristatymo (tiek IT technines žinias turinčiai, tiek neturinčiai auditorijai) bei konfliktų valdymo įgūdžiai;
 • gebėjimas dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje, gebėjimas organizuoti komandos darbą;
 • geri programavimo RPA, VBA , CAAT ar/ir Share Point Designer, diagramų rengimo programomis įgūdžiai; 
 • profesinės anglų kalbos žinios;
 • CISA, ITIL ar kiti audito, IT apsaugos sertifikatai (privalumas).

KODĖL VERTA EITI ŠIAS PAREIGAS:

 • galimybė reikšmingai prisidėti įgyvendinant Lietuvos banko strateginius tikslus;
 • galimybė augti iki aukščiausio lygio profesionalo pagal tarptautinius standartus;
 • darbas organizacijoje orientuotoje į tikslus;
 • veiklos sričių, technologijų, procesų įvairovė ir srities laisvė tinkamiems sprendimams priimti ir įgyvendinti; 
 • aukšto lygio mokymai, seminarai ir konferencijos Lietuvoje ir užsienyje, stažuotės ECB ir kituose ECBS ir BPM perimant praktinę patirtį.

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

Kokybės kontrolieriaus asistentas (-ė)
Manpower Lit, UAB
Vilnius
€ 1200 – 1500
Galioja iki: 2023.02.24
Pardavimų vadybininkas (-ė)
FL Technics
Vilnius
€ 2450
Galioja iki: 2023.02.28
Komunikacijos specialistas (-ė)
Europos socialinio fondo agentūra
Vilnius
€ 1894 – 3518
Galioja iki: 2023.02.17
Korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas (-ė)
Regitra, VĮ
Vilnius
€ 2300 – 2700
Galioja iki: 2023.02.15
Teisės skyriaus juristas (-ė)
Regitra, VĮ
Vilnius
€ 1900 – 2200
Galioja iki: 2023.02.28
Biuro administratorius (-ė) – Rinkodaros asistentas (-ė) Baltijos šalims
PRIMUM ESSE klientas
Vilnius
€ 2500 – 2800
Galioja iki: 2023.02.26