1438
Informacijos rinkimo specialistas
Informacijos rinkimo specialistas
Kertinis valstybės telekomunikacijų centras
Informacijos rinkimo specialistas

Informacijos rinkimo specialistasKertinis valstybės telekomunikacijų centras

Mums reikalingas informacijos rinkimo specialistas

Informacijos rinkimo specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei, pareigybės lygis - A2. Kandidatas į šias pareigas turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus teisei dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, gauti.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį rengiant teisės aktų projektus;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą ir vidaus kontrolę, valstybės turto valdymą, viešųjų ir privačių interesų derinimą;
- žinoti teisėkūros principus, įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus;
- gebėti sklandžiai ir logiškai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles ir gebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;
- gebėti efektyviai ir savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją, rengti išvadas ir siūlymus;

Darbo pobūdis

Pagrindinės šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
- tvarko Kertinio valstybės telekomunikacijų centro (toliau – KVTC) patikėjimo ar kitu pagrindu valdomo nekilnojamojo turto dokumentaciją, teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoja / išregistruoja dokumentus Nekilnojamojo turto registre;
- tvarko KVTC patikėjimo teise valdomo turto duomenis Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje;
- koordinuoja informacijos, susijusios su KVTC turto valdymu, naudojimu ir disponavimu, rengimą ir teikimą;
- rengia ir teikia pasiūlymus dėl KVTC turto valdymo, naudojimo ir disponavimo;
- rengia su KVTC turto valdymu, naudojimu ir disponavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja šių dokumentų rengimą;

- koordinuoja KVTC vidaus kontrolės įgyvendinimo procesą, aktualios informacijos apie rizikų valdymo priemones atnaujinimą;
- analizuoja vidaus kontrolę KVTC, esant poreikiui, rengia su tuo susijusių teisės aktų pakeitimus;
- atlieka Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę KVTC, teikia informaciją Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai;
- vykdo darbuotojų privačių interesų deklaravimo procedūrų administravimą, konsultuoja KVTC darbuotojus privačių interesų deklaravimo klausimais;
- rengia kitus KVTC administracinę veiklą reglamentuojančius tvarkos aprašus, vidaus dokumentų projektus.

Įmonė siūlo

- atsakingą, įdomų darbą draugiškame, bendradarbiaujančime kolektyve;

- galimybę derinti darbą nuotoliniu būdu ir iš biuro, lankstų darbo grafiką;

- laiku mokamą atlyginimą, visas socialines garantijas;

- priemokas už papildomas užduotis, darbus;

- kvalifikacijos kėlimo, profesinio tobulėjimo, karjeros galimybes.

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

Kokybės kontrolieriaus asistentas (-ė)
Manpower Lit, UAB
Vilnius
€ 1200 – 1500
Galioja iki: 2023.02.24
KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRO SPECIALISTAS (-Ė) VILNIUJE
Registrų centras, VĮ
Vilnius
€ 1115 – 1394
Galioja iki: 2023.02.08
Komunikacijos specialistas (-ė)
Europos socialinio fondo agentūra
Vilnius
€ 1894 – 3518
Galioja iki: 2023.02.17
Korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas (-ė)
Regitra, VĮ
Vilnius
€ 2300 – 2700
Galioja iki: 2023.02.15
Teisės skyriaus juristas (-ė)
Regitra, VĮ
Vilnius
€ 1900 – 2200
Galioja iki: 2023.02.28
Pardavimų vadybininkas (-ė)
FL Technics
Vilnius
€ 2450
Galioja iki: 2023.02.28