882
Finansininkas
Finansininkas
Lietuvos mokslo taryba

Į savo kolektyvą mielai priimtume FINANSININKĄ, dirbti Finansų ir apskaitos skyriuje

Tavo funkcijos ir atsakomybės bus:

• tvarkyti LMT buhalterinę apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais, užtikrinti finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimo įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę, vykdyti ūkines-finansines operacijas, tikrinti pareiškėjų (lėšų gavėjų) sąmatas, finansines paraiškas, mokėjimų prašymus, finansines ataskaitas, vykdyti lėšų panaudojimo kontrolę, administruoti grąžintinas ir grąžintas lėšas iš projektų bei atlikti kitus su buhalterinės apskaitos tvarkymu susijusius darbus;
• organizuoti ir atlikti finansinę priemonių įgyvendinimo apskaitą: sudaryti sąskaitų žiniaraščius, didžiąją knygą ir kitas ataskaitas, reikalingas biudžeto vykdymo, tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų sudarymui;
• pagal kompetenciją rinkti finansams valdyti, stebėsenai, tikrinimui, auditui, ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimui atlikti būtinus duomenis apie projektų įgyvendinimą bei teikti duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistemą (toliau–VSAKIS) bei atlikti su mokslo institucijomis tarpusavio derinimo operacijas VSAKIS;
• rengti priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo prognozes, teikti duomenis ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimą atliekantiems vidaus ir (ar) išorės ekspertams;
• rengti ir teikti informaciją Skyriaus vedėjui apie įgyvendinamus projektus bei jų administravimą.

Mums svarbu, kad Tu:


• turėtum aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;
• turėtum ne mažiau negu 2 metų finansininko (-ės) darbo patirtį finansinės apskaitos (finansų valdymo) srityje bei tvarkant projektų, finansuojamų iš valstybės biudžeto ir ES SF lėšų;
• išmanytum finansinę apskaitą bei viešąjį administravimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS), gebėti juos taikyti praktikoje bei būtum susipažinęs (-usi) su ES norminiais aktais, reglamentuojančiais Projektų finansų valdymą;
• mokėtum dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
• būtum susipažinęs (-usi) ir gebėtum savarankiškai dirbti su kompiuterizuota valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAMS);
• būtum susipažinęs (-usi) ir sugebėti savarankiškai dirbti su kompiuterizuota finansų valdymo ir apskaitos programa FVAIS;
• mokėtum užsienio kalbą (B1) lygiu.

Mes siūlome:

• atlyginimą 1200 – 1400 eur (į rankas);
• galimybę užsidirbti daugiau papildomai dirbant projektuose;
• metinio skatinimo priemones;
• galimybę pačiam nuspręsti kiek laiko dirbti kontaktiniu – kiek nuotoliniu būdu;
• lankstų požiūrį į darbo ir šeimyninių įsipareigojimų derinimą;
• profesionalius ir visada padėti pasirengusius kolegas.

Dokumentų pateikimas el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://pm.vataras.lt/prasymai/Account/Login?ReturnUrl=%2fprasymai%2fServices

Nuoroda į skelbimą Valstybės tarnybos portale: 

https://portalas.vtd.lt/lt/finansu-ir-apskaitos-skyriaus-finansininkas-322;837090.html

Aplankyk mūsų svetainę www.lmt.lt.
Lauksim Tavęs mūsų komandoje!

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

Kokybės kontrolieriaus asistentas (-ė)
Manpower Lit, UAB
Vilnius
€ 1200 – 1500
Galioja iki: 2023.02.24
Pricing Analyst
Manpower Lit, UAB
Vilnius
€ 2300 – 2700
Galioja iki: 2023.02.03
Finansų ir lizingo specialistas (-ė)
Moller Auto, UAB
Vilnius
€ 1500 – 2700
Galioja iki: 2023.02.02
Personalo vadybininkas (-ė)
CVO Recruitment, UAB
Vilnius
€ 1700 – 2450
Galioja iki: 2023.02.04
Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vyriausiojo specialisto (-ės)
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Vilnius
€ 1352.09 – 2103.49
Galioja iki: 2023.02.03
Pardavimų vadybininkas (-ė)
FL Technics
Vilnius
€ 2450
Galioja iki: 2023.01.31